PŘEHLED ČINNOSTÍ A AKCÍ POŘÁDANÝCH SDRUŽENÍM


2 0 1 2

V roce 2012 pořádalo naše sdružení své tradiční akce:
Jako každoročně 22.4. úklid světa u příležitosti Dne země.

Den před prvním májem pak stavění máje a pálení čarodejnic. Foto ZDE.

Po celé jaro a léto se pak konala presentační akce našeho sromu - Kaštanu u kostela který jsme společně se školou přihlásili do soutěže "Strom roku". Náš strom nakonec skončil na devátém místě s 835 hlasy. Foto ZDE.

Největší akcí co do náročnosti na pořadatelské nároky byly letošní "Zahradní slavnosti" na Zámku ve Svojšíně, této akce se zúčastnilo přes tisíc návštěvníků, počasí nám přálo a všem se zde moc líbilo, což je pro nás samozřejmě ta největší odměna za odvedenou námahu. Foto ZDE.

2 0 1 1

2011  Nový hlavní kříž hřbitova ve Svojšíně
V roce 2011 bylo hlavní akcí sdružení, zhotovení a osazení nového hlavního kříže na svojšínském hřbitově. Slavnostní "žehnání" se uskutečnilo u příležitosti poutě sv. Petra a Pavla dne 26.6.2011. Žehnání provedl páter Šašek z Plané, přítomni byli občané Svojšína a němečtí rodáci, kteří na pouť tradičně přijíždějí. Zhotovení kříže stálo 40000,- korun a byl hrazeno z prostředků sdružení, vydělaných brigádní činností a sponzorskými dary. Foto ZDE.

2 0 1 0

2010  Obnova kapličky na Nynkově
Mezi vesničkami Nynkov a Řebří stávala ještě v sedmdesátých letech dvacátého století malá kaplička vystavěná z cihel. Bohužel v letech nejtvrdší normalizace byla úplně zlikvidována. Naše občanské sdružení se jí rozholdlo obnovit na původním místě v přibližně původní podobě. Místní obyvatelé doposud žijící si na kapličku velice dobře pamatují, a tak nám v tomto velmi pomohli. K nákupu materiálu byly použity prostředky Fondu kulturního dědictví Nadace VIA, která naši snahu popdpořila částkou 45000,- korun. Pět tisíc korun přispěl též Plzeňský kraj. Práci odvedli členové našeho sdružení samozřejmě zdarma. Po dokončení stavby byla kaple u příležitosti poutě sv. Petra a Pavla ve Svojšíně dne 27.6.2010 vysvěcena páterem Šaškem z Plané. Foto ZDE.

2 0 0 6 - 2 0 0 9

2006-2009  V letech 2006 až 2009 se naše občanské sdružení věnovalo kromě další drobné a různé kulturní činnosti obnově dvou historických staveb, kaple a sýpky v osadě Holyně, patřící ke Svojšínu. Foto ZDE.

2 0 0 5

12.2.2005  Konal se opět již tradiční MASOPUSTNÍ PRUVOD, zúčastnilo se kolem 25 masek a mnoho přihlížejících. Závěr se konal opět v hostinci „Na Rychtě“, kde zábava pokračovala. Na harmoniku hrál pan Nevidzan, Jaskub Fišer a Franta Havránek na bubny. Foto ZDE.

25.3.2005  Velikonoční čas. Zvony odletěly do Říma, a tak děti svými nástroji každoročně nahrazují jejich úlohu. Průvod prošel obcí a na hřišti za tratí byl zapálen oheň, kde se každý mohl občerstvit a společně poklábosit.

30.4.2005  Konala se tradiční stavba máje s posezením u ohně za zpěvu a hry na harmoniku. Hrál pan Nevidzan. Místní děti se vždy těší na pálení připravených čarodějnic. Tentokrát se sešlo opravdu nevídaně lidí, že průvod zabíral celou náves. Na místě kde jsou poté zapálené čarodějnice házeny do řeky Mže byla velká tlačenice. Foto ZDE.

14.5.2005  Konal se CYKLOVÝLET s podnázvem – „Poznej kraj ve kterém žiješ“, shodou okolností se zrovna na naplánované trase konalo otvírání právě zřízených cyklotras. Trať vedla přes obec Pytlov, Dravice do Černošíma, kde byl pořádán kulturní program. Cyklovýletu se zúčastnilo deset účastníků. Foto ZDE.

5-6/2005  V měsíci květnu a červnu i letošního roku pokračovaly práce na opravách kaple na Holyni. Letos již byly dokončeny všechny hrubé omítky, bylo upraveno i okolí kaple a osazeny nové dveře a okna. Kaple už je tak konečně nahrubo dokončena a uzavřena. Všem, kteří přišli pomoci děkujeme. Foto ZDE.
Program Opomíjené památky - Závěrečná zpráva ke stažení (.pdf, 724 kB)

7-8/2005  Na Zámku byla otevřena o sobotách a nedělích stálá výstava fotografií a písemností ze života a historie obce. Díky obětavosti členek našeho Sdružení – hlavně p. Kulhánkové a p. Marcely Pomyjové se návštěvníci mohli na výstavu po celé léto podívat.

23.7.2005  Konal již 7. ročník NECKYJÁDY, aneb plavby netradičních plavidel po řece Mži. Posádky se vydávají vždy z bývalého tábora Tosty na plavbu dlouhou cca 1,5 km, kde je sleduje po celém břehu několik stovek lidí z místa i celého okolí. Tentokrát byla rekordní účast návštěvníků, ale i plavidel. Bylo jich přesně dvanáct, což je rekord. Většina plavidel byla pojata velice recesisticky na dobu nedávno minulou, jak je vidět z přiložených snímků. Na louce u jezu kde je cíl bylo jako vždy připraveno občerstvení a hrála hudba – M.H.S pana Kratochvíla z Plzně a místní skupina MADMANN. Všichni se velice dobře bavili. A léto bez této akce si již nedovede nikdo představit. Na akci se také podílí místní Sbor Dobrovolných Hasičů. Foto ZDE.

17.11.2005  Konal se lampionový průvod s táborákem a opékáním buřtů. Každoročně je tato akce pořádána ve spolupráci s místní školou a dětí bylo letos opravdu nepočítaně. Foto ZDE.

23.12.2005  Jsme si opět všichni přišli připomenout, že je tu čas vánoční, že je třeba se zastavit, společně zazpívat koledy a připomenout si tak svou souvztažnost a přítomnost. Koledy odstartoval jako vždy místní páter p. Hejhal a po-té paní Marcela Pomyjova s mladými dívkami z naší vesnice. Nikomu nevadila velká zima, neboť v tento čas člověka zahřívá cosi co je blízko srdce a co kouzelně působí právě v období Vánoc. Foto ZDE.

2 0 0 4

21.2.2004  Konal se opět tradiční Masopustní průvod obcí, zúčastnilo se cca 35 masek. Na harmoniku průvod doprovázel p. Nevidzan. Závěr se odehrál na sále v hostinci „Na Rychtě“, kde se podával guláš a všichni se ještě dlouho bavili.

9.4.2004  Sdružení uspořádalo akci pro děti, a to oživení Velikonočních tradic – konal se zároveň průvod obcí s klasickými klepačkami, řehtačkami a jinými nástroji, které nahrazují zvony, které v těchto dnech mlčí.

30.4.2004  Občané a členové Sdružení se opět sešli při stavění máje. Společně poseděli u ohně a po setmění se všichni vydali na pálení čarodějnic a následné vhození do řeky Mže. Této akce se zúčastnilo několik desítek dospělých a dětí. Foto ZDE.

4-6/2004  V měsících dubnu až červnu se konaly brigády na opravách kaple na Holyni.

24.7.2004  Konal se již 6. ročník NECKYJÁDY, aneb plavby netradičních plavidel po řece Mži. Této akce se zúčastňuje většina obyvatel naší obce a mnoho návštěvníků z celého okolí. Je to vždy několik stovek lidí. Všichni si užijí spousty legrace a zábavy. Foto ZDE.

27.10.2004  Naše sdružení v letošním roce využilo programu nadace PARTNERSTVÍ a ve spolupráci s Obcí Svojšín se uskutečnila výsadba Stromů Života a úprava cesty s opravou brány u místního hřbitova. Bylo vysázeno 35 ks stromků a o stromky bude nadále pečováno. Foto ZDE.
Program Strom života - Závěrečná zpráva ke stažení (.pdf, 598 kB)

17.11.2004  Konal se lampionový průvod k připomenutí si událostí v roce 1989.

23.12.2004  Jako každý rok se sešli členové Sdružení, spolu s ostatními občany na návsi u vánočního stromu a zazpívali si vánoční koledy. Foto ZDE.

2 0 0 3

19.7.2003   Neckyjáda 2003 - 6. ročník. Fotografie ZDE.

   

Židovský hřbitov - sdružení pořádalo ve spolupráci s obcí Svojšín a Sdružením dobrovolných aktivit INEX-SDA workcamp 2003 na údržbě a opravě židovského hřbitova v obci Řebří. Fotografie najdete ZDE.


2 0 0 2

31.3.2002 Uskutečnil se velikonoční cyklovýlet. Cílem byl tentokrát hrad Gutštejn.

16.3.2002 Na sále hostince Na Rychtě se konal "Pepíkovskej Countrybál" se skupinou Wyjou.

16.2.2002 Na sále hostince Na Rychtě se uskutečnil Dětský maškarní rej .

9.2.2002 Sdružení pořádalo Masopustní průvod masek a slavnostní večer se zpíváním. Foto ZDE.

2 0 0 1

22.12.2001 SZOV uspořádalo tradiční zpívání koled u vánočního stromu na návsi. Foto ZDE.

28.8.2001   Uskutečnil se čtvrtý ročník plavby všeho co se udrží na vodě po názvem Neckyjáda. Odpoledne a celý večer hrála k poslechu country skupina PAUZA ze Strakonic. Foto ZDE.

30.6.2001   Při příležitosti poutě sv. Petra a Pavla sdružení ve spolupráci s organizacemi tachovského okresu (NNO) uspořádalo putovní výstavu z činnosti těchto sdružení v sále hostince Na Rychtě.

23.6.2001   Sdružení uspořádalo Bicycle Tour, cyklovýlet na hrad Krasíkov. Foto ZDE.

30.4.2001   Konala se tradiční stavba máje a pálení čarodejnic.

16.4.2001   Sdružení uspořádalo Velikonoční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných žáků. Vítězem se stal Aleš Melich. Foto ZDE.

3.3.2001   Konal se tradiční Masopust v novodobé historii druhý po sobě. Na pouti vesnicí za všeobecného veselení doprovázel průvod p. Nevidzan hrou na harmoniku. Akce byla zakončena v místním hostinci, kde veselí pokračovalo až do rána druhého dne, též za přispění skupiny PUDETO. Rovněž byl promítnut film Masopustu z r. 1986. Fotky ZDE.

11.2.2001   Konal se další dětský maškarní rej v sále hostince. Samozřejmostí byla diskotéka DJ Michala, kterého doplňoval hudební produkcí Jakub Fišer. Součástí programu byly též soutěže a hry. Fotky ZDE.

2 0 0 0

23.12.2000   Konalo se tradiční zpívání koled u vánočního stromu na návsi. Za doprovodu elektronických varhan na které hrál Jakub Fišer si zazpívali známé koledy děti i přítomní dospělí. Fotky ZDE.

11.12.2000   Byla uspořádána první výroční členská schůze. Na této schůzi byl zvolen výbor sdružení ve složení: předseda - Petráň Karel, jednatel - Pěnkava Štěpán, pokladník - p. Fišerová.

14.10.2000   Uskutečnila se akce SVOJŠÍN BICYCLE TOUR 2000. Okruh vedl ze Svojšína přes Olbramov, Kokašice a Záchlumí zpět. Fotky ZDE.

2.9.2000   Sdružení umístilo do parku na návsi ke stromu Milénia desku s nápisem: STROM MILÉNIA - 2000 - BUDOUCÍM GENERACÍM VĚNUJÍ SOUČASNÍ OBYVATELÉ OBCE SVOJŠÍN. Akci doprovázelo opékání selete a společná oslava. Fotky ZDE.

29.7.2000   Sdružení uspořádalo 3.ročník tradiční plavby netradičních plavidel na řece Mži pod názvem NECKYJÁDA III. Akce se konala na louce u jezu. V cíli byl připraven kulturní program. Při akci hrála tachovská skupina PUDETO.
Jako součást Neckyjády se konal večerní countrybál v hostinci Na Rychtě hrála skupina BODLO z Chodova. Fotky
ZDE.

28.7.2000   Poprvé uvedeny v život tyto internetové stránky.

1.7.2000   Při příležitosti poutě sv. Petra a Pavla pořádalo sdružení benefiční koncert pražské rockové skupiny Emise. Výtěžek koncertu byl věnován na podporu bezbariérového domu Exodus. Fotky ZDE.

28.6.2000   Vysadili jsme strom Milénia v parku na návsi (u příležitosti poutě sv. Petra a Pavla). Fotky ZDE.

30.4.2000   Každoroční stavba máje v obci na návsi.

26.2.2000   Sdružení uspořádalo "Masopust" - Masopustní průvod masek obcí s večerní veselicí v místním hostinci. Fotky jsou ZDE.

16.1.2000   Sdružení připravilo pro děti "Dětský maškarní rej". Fotky z akce ZDE.

1 9 9 9

22.12.1999   Sdružení postavilo obecní vánoční strom, kde se uskutečnilo "Zpívání koled" dětí i dospělých. Fotky z akce ZDE.

prosinec 1999   Sdružení vydalo kalendář na rok 2000 s motivy obce Svojšína - minulost a součastnost.

31.7.1999   Sdružení uspořádalo Neckyjádu (2. ročník), aneb plavbu netradičních plavidel po řece Mži. Fotky si můžete prohlédnout ZDE.