SVOJŠÍN


Obec je položena v hlubokém zářezu řeky Mže, 7 km od Stříbra. Svojšín náleží mezi nejstarší šlechtická sídla v západních Čechách. Podle historických zpráv a dosud zachovaného románského kostela byl založen již ve 12. stol. Předek svojšínských rytířů Ctibor žil kolem pol. 12. stol., jeho syn Oldřich užíval od r. 1177 přídomku ze Svojšína. Svojšínští, kteří ve 13. stol. vlastnili na Stříbrsku značné majetky, založili rovněž hrady Třebel a Volfštejn. Ve 14. stol. existoval Horní a Dolní Svojšín a v každém z nich byl kostel. Ještě roku 1407 se zde připomínají dvě fary. Na Svojšíně se rod Svojšínských udržel až do počátku 15. stol. Po rytířích z Paběnic, kteří je následovali, přešel Svojšín r. 1554 na Příchovské z Příchovic. Antonín Petr hrabě Příchovský z Příchovic, který se zde r. 1707 narodil, se stal v letech 1763 –1793 pražským arcibiskupem. R. 1795 prodali Příchovští svojšínský statek Josefu Bigattovi, který v r. 1805 zdědil též sousední Ošelín. Jelikož byl Bigatto bezdětný, odkázal r. 1812 své statky Karlu Antonínu Junckerovi pod tou podmínkou, že ke svému jménu natrvalo připojí jméno Bigatto. Po Amálii Juncker – Bigatto získal Svojšín Dr. Klement Podeville, který jej vlastnil do r. 1945. V r. 1930 měla obec 108 domů, v nichž žilo 518 Němců a 58 Čechů. V r. 2000 se Svojšín skládá ze 102 domů v nichž bydlí 394 obyvatel.

Z nejvyšší části svažité návsi shlíží na obec románský kostel sv. Petra a Pavla a v jeho těsné blízkosti vystavěný barokní zámek. Z románské kostelní stavby je zachována hranolová věž vystavěná z mohutných pískovcových kvádrů a zdivo severní strany lodi. Věž vybudovaná v 70. – 80. letech 12. stol. obsahuje v přízemí prostor sklenutý na střední sloup z krychlovou hlavicí a v patře panskou emporu (místo, odkud feudál sledoval bohoslužby). Druhé patro s úzkými “střílnami” bylo patrně obranné. Třetí a čtvrté patro osvětlují sdružená románská okna. Panská empora byla patrně spojena můstkem s tvrzí, která stála v těsné blízkosti kostelní věže. K románské věži byla v 17. stol. při-stavěna nová barokní loď. V r. 1715 byl kostel obnoven a rozšířen. Zařízení kostela je převážně barokní, hlavní oltář empírový.

Zámek vystavěný na místě starší stavby hraběnkou Juditou Příchovskou v r. 1723 je tvořen patrovou budovou s vystupujícím čelním rizalitem a krytou mansardovou střechou. Dobové interiéry z 18. – 20. stol. jsou částečně zachovány, v prvním patře kožené malované tapety, momentálně sejmuté a uschované. Mobiliář byl po r. 1945 odvezen – mezi nejvýznačnější kusy nábytku náležela postel s iniciálami Albrechta Valdštejna, ve které měl podle pověsti přespat před svou cestou do Chebu, kde byl r. 1634 zavražděn. Před zámkem, v kašně, stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1722.

Významnou technickou památkou býval dřevěný krytý most vystavěný ve Svojšíně údajně již r. 1723. R. 1930 byl zbořen a na jeho místě vystavěn dnešní železobetonový most. Svojšínem prochází železniční trať Plzeň – Cheb, na zdejším nádraží se na ni napojuje lokálka do Boru u Tachova. Svojšín se svým romantickým okolím je vyhledávaným místem pro turistiku a tremping. Ve vsi se nachází pohostinství, obchod, v blízkosti chatový tábor a kempink.

Mapa - příjezdové cesty do Svojšína.