SDRUŽENÍ ZA OBNOVU VESNICE - SVOJŠÍN
Vítejte na našich internetových stránkách.


Obnova náhrobníku Karla Antona Junker-Bigatta - brožura ke stažení


Hle, to jsem já,
svojšínský kaštan.
Měl bys smeknout,
človíčku.
Je-li kdo starší z vás, však
ať nechá na hlavě.
 
Sdružení přihlásilo v roce 2012 svůj strom - kaštan u kostela - do soutěže STROM ROKU,
který pořádá Nadace Partnerství. Porota, která hodnotila všechny přihlášené stromy, zařadila náš strom mezi dvanáctku finalistů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SDRUŽENÍ


Sdružení bylo založeno a zaregistrováno dne 24.3.1999 pod čj. VS/1-1/39567/99-R.


IČO: 69457042


Cíl činnosti:
Obnova kulturního a společenského života, obnova českých národních tradic a zvyklostí na vesnici. Obnova a zachování historických a kulturních památek a pamětihodností vesnice.


Sídlo sdružení: 349 56, Svojšín 22


Číslo účtu:
174882154/0300 - ČSOB (název: SDR.ZAOBNOV.VESNICE)
Chcete-li podpořit naší činnost, můžete přispět jakoukoliv částkou na výše zmíněný účet.
Za případnou podporu předem děkujeme.